Contract Cadru 2016-2017
  1. ORDIN 763/377 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 - 2017
  2. H.G. nr. 432/2016 privind modificarea si completarea H.G. nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017

Pentru informaţii referitoare la specificaţiile de interfaţare ale aplicaţiilor de raportare, vă rugăm să consultaţi secţiunea Specificaţii de interfaţare cu SIUI+SIPE+CEAS - pentru producătorii de aplicaţii software.