Noutăţi
Versiuni actualizate ale aplicaţiilor de raportare pentru SIUI+SIPE+CEAS

Pe această pagină sunt publicate versiuni actualizate ale aplicaţiilor de raportare pentru SIUI, care includ modificările legislative survenite în urma noului Contract Cadru pentru 2016-2017 şi a normelor de aplicare ale acestuia şi alte modificări ulterioare, precum şi formularele de raportare aferente.

Pentru instalarea acestor update-uri trebuie sa descărcaţi fişierul corespunzător aplicaţiei pe care o folosiţi, din lista de mai jos. Nu trebuie să dezinstalaţi aplicaţia pe care o aveţi instalată, este însă necesară oprirea acesteia înainte de rularea unui update. Aceste update-uri se instalează prin suprascriere, păstrând însă datele pe care le-aţi introdus în baza de date.

Specificaţii de interfaţare cu SIUI+SIPE+CEAS - pentru producătorii de aplicaţii software

Pe această pagină sunt publicate Specificaţiile de Interfaţare cu SIUI+SIPE+CEAS pentru aplicaţiile de raportare ale furnizorilor de servicii medicale şi farmaceutice către Sistemul Informatic Unic Integrat al CNAS, extins cu Sistemele Informatice pentru Prescripţia Electronică şi Cardul Electronic de Asigurări de Sănătate.

Documentaţia este destinată producătorilor de aplicaţii informatice în domeniul medical şi al asigurărilor de sănătate şi are scopul de a facilita accesul la informaţiile tehnice necesare actualizării aplicaţiilor existente sau dezvoltării de aplicaţii noi în vederea raportării electronice către SIUI+SIPE+CEAS.

Versiune actualizată ale aplicaţiei de raportare SIUI-MF pentru conectarea la DES

Pe această pagină sunt publicate versiuni actualizate ale aplicaţiei de raportare pentru SIUI-MF pentru accesul la informaţiile din Sistemul Informatic pentru Dosarul Electronic de Sănătate (DES).

Acest sistem colectează şi consolidează date medicale relevante referitoare la starea de sănătate a pacienţilor şi le pune la dispoziţia medicilor atunci când pacienţii beneficiază de servicii medicale.
Dosarul Electronic de Sănătate conţine următoarele secţiuni:

Mai multe informaţii despre proiectul DES puteţi găsi pe siteul CNAS în pagina de prezentare a proiectului: Dosarul Electronic de Sănătate

Biblioteca middleware compatibila cu Cartea Electronica de Identitate (CEI/eID) si Cardul National de Sanatate (EHC)

Biblioteca middleware de interfatare Ceas.eCard.SDK.dll versiunea 1.3.0.1 cuprinde modificari ce permit interactiunea cu ambele tipuri de carduri:

Nomenclatoare pentru aplicaţiile de raportare pentru SIUI+SIPE+CEAS

Pe această pagină sunt publicate nomenclatoarele actualizate pentru SIUI, conform cu structurile de date publicate în secţiunea Specificaţii de interfaţare cu SIUI+SIPE+CEAS - pentru producătorii de aplicaţii software.

Aceste nomenclatoare nu conţin listele de medici în contract cu Casa de Asigurări. Listele de medici vor putea fi obținute în continuare de furnizori doar de la Casa de Asigurari Județeană cu care au contract.

Manuale utilizator pentru aplicaţiile de raportare SIUI+SIPE+CEAS

Pe această pagină sunt publicate manualele pentru versiunile actualizate ale aplicaţiilor de raportare pentru noua versiune a SIUI.

Kituri de instalare ale aplicaţiilor de raportare pentru SIUI+SIPE+CEAS

Această pagină conţine kituri de instalare pentru aplicaţiile de raportare ale furnizorilor de servicii medicale şi farmaceutice pentru SIUI+SIPE+CEAS. Puteţi instala pe calculatoarele dumneavoastră noile aplicațiile folosind linkurile de mai jos.

Asistentul de instalare descărcat de pe această pagină va configura automat calculatorul dumneavoastră pentru a putea rula noile aplicaţii instalând mai întâi componentele adiţionale necesare, iar apoi aplicaţia propriu-zisă. Asistentul de instalare detectează versiunea sistemului de operare, iar apoi identifică componentele lipsă pentru a le descărca şi instala doar pe acelea. Asistentul de instalare este proiectat şi testat pentru a rula atât pe sisteme pe 32 de biţi (x86) cât şi pe 64 de biţi (x64), versiunile pe care poate rula fiind detaliate în secţiunea de cerinţe tehnice din manualul de instalare pentru fiecare aplicaţie în parte.

Specificaţii de interfaţare cu DES - pentru producătorii de aplicaţii software

Pe această pagină este publicat proiectul pentru Specificaţiile de Interfaţare cu DES pentru aplicaţiile de raportare ale furnizorilor de servicii medicale şi farmaceutice către Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) a CNAS.

Documentaţia este destinată producătorilor de aplicaţii informatice în domeniul medical şi are scopul de a facilita accesul la informaţiile tehnice necesare actualizării aplicaţiilor existente sau dezvoltării de aplicaţii noi în vederea raportării electronice către DES.

Specificaţii de interfaţare cu SIUI+PE - pentru producătorii de aplicaţii software

Vă rugăm să consultaţi ultima versiune publicată la adresa:

Prescripţia Electronică

Sistemul Informatic de Prescripţie Electronică (SIPE) îşi propune să asigure una din componentele esenţiale ale Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate din România, fiind un pas în direcţia alinierii la tendinţele din Uniunea Europeană.

SIPE reprezintă o extindere naturală a sistemul SIUI actual al CNAS punând la dispoziţie toate funcţionalităţile necesare introducerii prescrierii electronice a reţetelor compensate şi gratuite, suportate parţial sau integral din Fondul Naţional al Asigurărilor Sociale de Sănătate (FNUASS).