Comunicate de presă
Contract Cadru 2016-2017
  1. ORDIN 763/377 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 - 2017
  2. H.G. nr. 432/2016 privind modificarea si completarea H.G. nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017
Ordin Nr. 905 din 19 noiembrie 2007

pentru aprobarea Modalitatilor unitare de aplicare in sistemul de asigurari sociale de sanatate a Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.645/2007
Emitent: Casa Nationale de Asigurari de Sanatate
Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 802 din 23 noiembrie 2007

pentru aprobarea Modalitatilor unitare de aplicare in sistemul de asigurari sociale de sanatate a Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.645/2007

Avand in vedere: