Prima pagina

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) este institutie publica, autonoma, de interes national, cu personalitate juridica, al carei principal obiect de activitate il reprezinta asigurarea functionarii unitare si coordonate a sistemului asigurarilor sociale de sanatate din Romania.

Asigurarile sociale de sanatate din Romania reprezinta principalul sistem de finantare a ocrotirii sanatatii populatiei care asigura accesul la un pachet de servicii de baza pentru asigurati: servicii medicale, servicii de ingrijire a sanatatii, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale si alte servicii la care au dreptul asiguratii si se suporta din fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.

Constituirea fondului national unic de asigurari sociale de sanatate se face din contributia pentru asigurari sociale de sanatate, suportata de asigurati, de persoanele fizice si juridice care angajeaza personal salariat, din subventii de la bugetul de stat, precum si din alte surse - donatii, sponsorizari, dobanzi, exploatarea patrimoniului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al caselor de asigurari de sanatate potrivit legii.