Specificaţii de interfaţare cu PIAS - pentru producătorii de aplicaţii software

Pe această pagină sunt publicate Specificaţiile de Interfaţare cu SIUI+SIPE+CEAS pentru aplicaţiile de raportare ale furnizorilor de servicii medicale şi farmaceutice către Sistemul Informatic Unic Integrat al CNAS, extins cu Sistemele Informatice pentru Prescripţia Electronică şi Cardul Electronic de Asigurări de Sănătate.

Documentaţia este destinată producătorilor de aplicaţii informatice în domeniul medical şi al asigurărilor de sănătate şi are scopul de a facilita accesul la informaţiile tehnice necesare actualizării aplicaţiilor existente sau dezvoltării de aplicaţii noi în vederea raportării electronice către SIUI+SIPE+CEAS.

Notă:
Specificaţiile de interfaţare sunt publicate şi pe GitHub pentru o mai bună vizibilitate a istoricului schimbărilor.

Specificaţii de interfaţare (*NOU)
https://github.com/portal-pias/specificatii (*link extern)

Aplicaţii de raportare ale furnizorilor de servicii medicale şi farmaceutice

Definiţia serviciilor Web expuse de SIUI+SIPE+CEAS (*wsdl)

Structurile fişierelor XML folosite de SIUI+SIPE+CEAS (*xsd)

Biblioteci pentru obţinerea offline a CID-ului (*dll)

Biblioteca pentru interfaţarea cu terminalul CEAS (*dll)

Biblioteca middleware compatibila cu Cartea Electronica de Identitate (CEI/eID) si Cardul National de Sanatate (EHC)

Notă:
Pentru verificarea aplicaţiilor informatice ale altor dezvoltatori de software CNAS a pus la dispoziţia acestora un mediu de testare experimental disponibil la adresele de mai jos.
Pentru accesul la aceast mediu de testare producătorii de software trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • Să achiziţioneze certificate digitale calificate(*) de la cele 4 autorităţi de certificare existente recunoscute la momentul actual de SIUI: certSIGN, DigiSign, TransSped, AlfaSign(**) şi CertDigital(**).
 • Să se adreseze Departamentului Tehnologia Informaţiei de la CNAS şi să prezinte următoarele date:
  • Numărul serial şi autoritatea emitenta a certificatului digital;
  • Tipul de furnizor pentru care este realizată aplicaţia (necesar pentru asocierea certificatului cu un furnizor care are un contract de tipul respectiv).
 • Un reprezentant CNAS va înregistra certificatul în baza de date de test pentru aplicaţiile de raportare şi îl va asocia cu un furnizor cu contract valid corespunzător tipului solicitat.

(*) Nu exista limita pentru numarul certificatelor digitale, singura restrictie este ca un certificat poate fi inregistrat pe un singur CUI, nu pe mai multe (pe acelasi CUI pot fi un numar nelimitat de certificate).
(**) Pentru utilizarea certificatelor AlfaSign sau CertDigital, utilizatorii vor trebui sa folosească portul dedicat 444 în URL-ul de contectare, ca în exemplul urmator: https://www.siui.ro:444, respectiv https://sipe.siui.ro:444 (la care se adauga calea catre serviciul apelat)

Adrese de access online la SIUI+SIPE+CEAS

 1. Productie SIUI – https://www.siui.ro
  Productie SIPE – https://sipe.siui.ro
  Productie UM-CEAS – tcp://umceas.siui.ro:443 (adresa pentru eCard.SDK)
  (destinate furnizorilor de servicii medicale care au contract cu CNAS)
  • Port 443: CertSign, DigiSign, TransSped, STS - (port implicit)
  • Port 444: AlfaSign, CertDigital
 2. Testare SIUI – https://testsiui.siui.ro
  Testare SIPE – https://testsipe.siui.ro
  Testare UM-CEAS – tcp://testumceas.siui.ro:443 (adresa pentru eCard.SDK)
  (destinate producătorilor de aplicaţii informatice de raportare pentru SIUI)
  • Port 443: CertSign, DigiSign, TransSped - (port implicit)
  • Port 444: AlfaSign, CertDigital

Producătorii de aplicaţii informatice medicale şi farmaceutice trebuie să se înregistreze pentru conectarea la mediul de testare prin completarea formularul ce poate fi descărcat de aici şi transmiterea acestuia către Departamentul Tehnologia Informaţiei al CNAS la adresa de email sipe@casan.ro.

Pentru verificarea conexiunii cu sistemul găsiţi mai jos o aplicaţie exemplificativă pentru verificarea conexiunii cu SIUI+SIPE+CEAS. Aplicaţia necesită Microsoft .NET Framework 4.0 instalat, iar pentru compilarea şi inspectarea codul necestă Visual Studio 2010.

NOTĂ
Pentru a răspunde la eventuale neclarităţi am creat grupuri de discuţii dedicate pentru fiecare sistem: