Ordin Nr. 905 din 19 noiembrie 2007

pentru aprobarea Modalitatilor unitare de aplicare in sistemul de asigurari sociale de sanatate a Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.645/2007
Emitent: Casa Nationale de Asigurari de Sanatate
Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 802 din 23 noiembrie 2007

pentru aprobarea Modalitatilor unitare de aplicare in sistemul de asigurari sociale de sanatate a Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.645/2007

Avand in vedere:
sageataOrdinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.645/2007 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentand contributie de asigurari sociale de sanatate, platite in plus fata de obligatia fiscala sau din eroare, precum si a garantiilor constituite pentru inlesnirile la plata acordate in baza prevederilor legale in materie, ramase neutilizate la sfarsitul anului bugetar 2003 in contul de disponibil al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si virate in contul 87.98 "Excedent al bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate";
sageataReferatul de aprobare al Directiei generale economice din cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. DGA III/2.215 din 16 noiembrie 2007, aprobat de presedintele Casei Nationale de asigurari de Sanatate, in temeiul dispozitiilor:
sageataart. 281 alin. (2) din titlul VIII al Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,

presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba Modalitatile unitare de aplicare in sistemul de asigurari sociale de sanatate a Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.645/2007 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentand contributie de asigurari sociale de sanatate, platite in plus fata de obligatia fiscala sau din eroare, precum si a garantiilor constituite pentru inlesnirile la plata acordate in baza prevederilor legale in materie, ramase neutilizate la sfarsitul anului bugetar 2003 in contul de disponibil al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si virate in contul 87.98 "Excedent al bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate", prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si casele de asigurari de sanatate, precum si persoanele juridice sau fizice, in calitate de angajator, care solicita restituirea sumelor reprezentand contributiile de asigurari sociale de sanatate, platite in plus fata de obligatia fiscala sau din eroare, si/sau sumele reprezentand garantii constituite pentru inlesnirile la plata vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
Vasile Ciurchea