Despre SIUI

Conducerea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate se preocupă de îmbunătăţirea substanţială a sistemului asigurărilor sociale de sănătate din România şi a calităţii serviciilor medicale şi farmaceutice. În acest context, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate implementează Sistemul Informatic Unic Integrat al Asigurărilor Sociale de Sănătate (SIUI). Sistemul Informatic Unic Integrat al Asigurărilor Sociale de Sănătate din România este un factor cheie în dezvoltarea şi perfecţionarea serviciilor medicale şi farmaceutice, reprezentând o soluţie pentru îmbunătăţirea gestiunii fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi pentru oferirea de servicii medicale şi farmaceutice de calitate asiguraţilor.

Sistemul Informatic Unic Integrat este extrem de important pentru realizarea informatizării în domeniul sănătăţii, pentru uniformizarea sistemului de raportare şi prelucrare a datelor din sănătate, la nivel naţional şi judeţean. În acelaşi timp, SIUI este aliniat la strategia naţională de informatizare şi se poate alinia uşor la reglementările organismelor internaţionale cu care se efectuează schimburi permanente de date.

La realizarea Sistemului Informatic Unic Integrat lucrează un consorţiu format din:

  • Hewlett-Packard (HP) în calitate de integrator de sistem şi furnizor de infrastructura informatică
  • Serviciul de Transmisiuni Speciale (STS) pentru servicii de telecomunicaţii
  • SIVECO România care asigură proiectarea, dezvoltarea şi instalarea aplicaţiilor informatice