Raportarea declaratiilor FNUASS

Obligaţia Persoanelor Juridice (PJ) şi a Persoanelor Fizice Autorizate (PFA) de raportare a declaraţiilor FNUASS la Casa de Asigurări de Sănătate va putea fi realizată prin transmiterea fişierelor de raportare prin e-mail.

Această operaţie se poate realiza utilizând o aplicaţie distribuită gratuit de către CNAS, prin intermediul Portalului SIUI.

Transmiterea raportarii se realizează în deplină siguranţă, în mod securizat, prin criptarea automată a acesteia de către aplicaţia de raportare. Pentru realizarea criptării se va folosi un cod (numit cheie de activare), obţinut de la CAS.

Procedura care trebuie urmată de angajator pentru efectuarea raportării prin e-mail este următoarea:

  • Se descarcă aplicaţia pentru trimiterea raportării (numită DBF-2-EMAIL) de pe site-ul CNAS, de la adresa http://siui.casan.ro/cnas/download/dbf-2-email.
  • Manualul de instalare şi Manualul de utilizare, se gasesc la adresa http://siui.casan.ro/cnas/manuale/dbf-2-email, conţinând instructiuni complete privind instalarea si utilizarea aplicatiei
  • Pentru obţinerea cheii de activare de la CAS, PJ/PFA trebuie să se prezinte la sediul CAS având la dispoziţie şi prezentand urmatoarele informatii: codul fiscal (sau CUI); numele si CNP al reprezentantului legal. Codul de activare este obţinut pe un document (“Conventie”) care va fi semnat în 2 exemplare, dintre care unul ramane la CAS şi unul la PJ/PFA
  • Raportările se trimit prin intermediul utilitarului la adresa raportari@siui.ro, de unde sunt preluate şi prelucrate automat în SIUI, procedura detaliată fiind descrisă în manualul de utilizare.