Termeni şi condiţii

TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE A FORUMULUI CNAS-SIUI

ACCEPTAREA CONDIŢIILOR

Folosirea acestui forum, aparţinând Portalului SIUI presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos. Termenii şi condiţiile pot fi schimbate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare "Administratorul", fără notificarea prealabilă a persoanelor care le utilizează, denumite în continuare "Utilizatori". Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.

În cazul în care nu sunt de acord cu condiţiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea forumului.

DESCRIEREA SERVICIILOR
Portalul CNAS-SIUI este un Portal educativ pentru angajaţii Caselor de Asigurări de Sănătate şi ai CNAS şi oferă Utilizatorilor, prin intermediul acestui forum, o serie de mijloace de comunicare, informaţii şi ştiri referitoare la aplicaţia SIUI, problemele apărute la accesarea acesteia, modalitatea de lucru cu modulele acesteia şi altele.

Administratorii Portalului nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe servere din orice motive. De asemenea, Administratorii Portalului  nu îşi asuma nici o răspundere pentru consecinţele care pot apărea din cauza întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe site. Ca Utilizator, dvs. veţi folosi informaţiile furnizate de  Portal  pe propria dvs. răspundere, iar în cazul unei daune generată de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, dvs. acceptaţi că Administratorul site-ului va fi absolvit de orice răspundere.

În cadrul discuţiilor de pe forum, vor fi luate în considerare cu precădere răspunsurile Moderatorilor, celelalte răspunsuri fiind doar răspunsuri cu "caracter informativ".
REGULI GENERALE

Administratorul portalului declară următoarele:

 • îşi dă toată silinţa pentru realizarea scopului forumului, dar nu îşi asumă nici o responsabilitate în privinţa conţinutului mesajelor/informaţiilor transmise de Utilizatori;
 • va depune toate eforturile (tehnic sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune condiţii a forumului; cu toate acestea, vor putea exista întreruperi în funcţionare, sau imposibilităţi de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;
 • este interzisă prin intermediul forumului încălcarea dreptului de autor aparţinând terţilor;
 • mesajele/informaţiile transmise de Utilizatori pot fi transferate în orice mod în alte secţiuni/discuţii prin hotărârea administratorului, dacă acesta apreciază că se potrivesc mai bine temei de destinaţie;
 • pe măsura apariţiei unor situaţii noi, de orice natură, ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare.

OBLIGATIILE UTILIZATORULUI

Utilizatorul are obligaţia de a furniza informaţii reale şi corecte despre persoana sa atunci când aceste informaţii i se cer pentru crearea unui cont pe forum. În cazul în care Administratorul Portalului  are motive să suspecteze că aceste informaţii nu sunt reale, îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul Utilizatorului respectiv la oricare dintre serviciile pe care le oferă.

Utilizatorului îi este interzis să transmită/publice prin intermediul Portalului   mesaje sau informaţii al căror conţinut:

 • este obscen, grosolan, aduce atingere sau este în măsură să aducă atingere anumitor persoane, instituţii, interese sau relaţii sociale;
 • se referă la oferte comerciale;
 • este cu caracter politic;
 • nu corespunde  scopului forumului şi sectorului de asigurări sociale de sănătate din România.

În cazurile în care Administratorul apreciază că un Utilizator nu respectă condiţiile şi termenii de utilizare sau a adus ori poate aduce atingere în orice mod scopului forumului, Administratorul poate restricţiona accesul Utilizatorului la forum.

Restricţionarea poate însemna:

 • ştergerea mesajelor al căror conţinut nu respectă termenii şi condiţiile forumului;
 • suspendarea temporară sau permanentă a contului şi a tuturor informaţiilor pe care le conţine;
 • ştergerea opţiunilor definite şi interzicerea accesului la serviciile Portalului .

Restricţionarea accesului Utilizatorului poate să fie sau nu precedată de avertismente, în funcţie de aprecierea exclusivă a Administratorului.

De asemenea, Utilizatorul îşi asumă întreaga răspundere, de orice natură, pentru informaţiile pe care le transmite folosind serviciile Portalului. Administratorul Portalului nu are nici o responsabilitate juridică faţă de informaţiile transmise de Utilizatorii acestui site.

ACORD DE CONFIDENŢIALITATE

În cazul serviciului de mesaje private de pe forum, Portalul înţelege să respecte faptul că mesageria privată este un proces privat între Utilizator şi destinatarul mesajelor. Administratorul Portalului va respecta caracterul privat al mesajelor personale ale utilizatorului, şi nu le va edita, modifica sau intercepta sub nici o formă. La cererea expresă a unor autorităţi ale Statului Român (ce au competenţă în acest domeniu),  Portalul îşi rezervă dreptul de a furniza acestora toate datele pe care le deţine cu privire la un anumit Utilizator precum şi la activităţile pe care acesta le-a desfăşurat prin intermediul site-ului.

DATELE UTILIZATORULUI DE PE FORUM ŞI ASPECTE LEGATE DE SECURITATEA ACESTOR DATE

Dupa completarea formularului de înregistrare, pentru oricare dintre serviciile sale, Utilizatorul va primi un cont şi o parolă pentru utilizarea serviciilor. Utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii asupra numelui de cont/adresei de e-mail şi a parolei asociate. De asemenea, Utilizatorul este în întregime responsabil de toate activităţile şi informaţiile care sunt transmise din contul care i-a fost alocat. Administratorul Portalului nu îşi asumă nici o responsabilitate faţă de eventualele consecinţe apărute în cazul accesării neautorizate a contului/adresei de e-mail de către persoane terţe, din orice motive.

LIMITĂRI DE ORDIN TEHNIC ALE SERVICIILOR

Administratorul Portalului nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile sale nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive.

RĂSPUNDEREA UTILIZATORILOR

Întreaga răspundere, de orice natură, pentru informaţiile care sunt publicate/transmise pe Internet de către Utilizator în contul său de pe acest forum, precum şi pentru consecinţele care pot apărea în urma acestor activităţi, aparţine în exclusivitate Utilizatorilor.

ÎNCHEIEREA ACORDULUI

Administratorul Portalului îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului. De asemenea, Portalul îşi rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale către orice Utilizator, în cazul în care acesta a încălcat una dintre condiţiile menţionate mai sus. În cazuri excepţionale, Portalul îşi rezerva dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.