Prescripţia Electronică

Sistemul Informatic de Prescripţie Electronică (SIPE) îşi propune să asigure una din componentele esenţiale ale Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate din România, fiind un pas în direcţia alinierii la tendinţele din Uniunea Europeană.

SIPE reprezintă o extindere naturală a sistemul SIUI actual al CNAS punând la dispoziţie toate funcţionalităţile necesare introducerii prescrierii electronice a reţetelor compensate şi gratuite, suportate parţial sau integral din Fondul Naţional al Asigurărilor Sociale de Sănătate (FNUASS).

Sistemul Informatic pentru Prescripţia Electronice a devinit operaţional începând cu 1.07.2012, iar modalitatea actuală de lucru, prin utilizarea reţetelor auto-copiante cu regim special urmează să fie eliminată treptat până la sfârşitul anului 2012, urmând ca începând cu 1.01.2013 prescrierea electronică să devină obligatorie.

Kiturile de instalare ale aplicaţiilor oferite gratuit de CNAS pentru medicii prescriptori şi farmacii au fost publicate la adresa Kituri de instalare, impreună cu versiunile actualizate pentru utilizatorii care folosesc deja aplicaţiile.

Începând cu 30.04.2012 au fost puse la dispoziţia producătorilor de aplicaţii informatice din domeniul medical informaţiile tehnice necesare pentru adaptarea aplicaţiilor de raportare la realităţile noului sistem la următoarea adresă:

Începând cu 1.06.2012 a fost instalat şi expus către aceeaşi producători de aplicaţii un mediu experimental de lucru prin intermediul căruia aceştia să îşi poată verifica aplicaţiile în condiţii reale de funcţionare.

Am publicat un exemplu de codificare şi decodificare a codurilor de bare 2D folosind stantardul DataMatrix la adresa: http://siui.casan.ro/cnas/resurse/DataMatrix.net

Găsiţi mai jos două tutoriale (versiuni demonstrative ale aplicaţiilor) care prezintă modul de lucru cu noile aplicaţii de raportare oferite gratuit de CNAS pentru medici şi farmacişti, care sunt adaptate pentru a se interconecta cu Sistemul Informatic pentru Prescripţia Electronică.

Prezentăm în continuare răspunsuri la cele mai frecvente întrebări adresate în conferinţele şi consultările organizate pentru popularizarea sistemului.

Pe site-ul CNAS, în secţiunea Legislaţie au fost publicate următoarele proiecte:

Mai jos exemplificăm câteva modele de reţete electronice în funcţie de modul de utilizare:

NOTĂ:
Tutoriale sunt aplicaţii (exe) demonstrative pe care puteţi verifica modul de funcţionare al noului sistem pe un set limitat dar semnificativ de fluxuri de lucru, fără a reprezenta însă aplicaţiile reale care vor fi puse la dispoziţie odată punerea în funcţiune a sistemului. Este posibil să primiţi avertizări cu privire la conţinutul "periculos" al acestora, dar puteţi ignora aceste mesaje.